Социална отговорност

Подкрепа на младежта,
образованието и спорта
в България

Грижа за
служителите

Стажантски
програми

Грижа за
клиентитеПодкрепа на младежта
, образованието и спорта в България

Стратегията за социална ангажираност на Спиди вече е устойчива традиция във фирмената ни политика. Всяка година компанията успешно реализира значим брой социално-отговорни инициативи с акцент върху образованието и младежкия спорт. Ние се включваме с готовност в различни благотворителни каузи и оказваме подкрепа на организации, училища и други институции с образователна, спортна и научна дейност.

„Наша основна кауза е да подкрепяме умните, амбициозните и спортуващите деца на България.“
Валери Мектупчиян, изпълнителен директор на Спиди АД


Грижа за служителите

Управлението на персонала е сред основните приоритети в дейността на компанията. Високата квалификация и мотивация на персонала е ключова за постигането на целите на Спиди. Прилагат се и се развиват нови програми за обучение, стимулиране на добрите практики, и перспективи за дългосрочно развитие в компанията. Основна наша грижа са здравето, безопасността и благосъстоянието на служителите.

През последните няколко години Спиди АД успешно развива програмата „Куриери-партньори“, даваща възможност на най-добре представящите се служители да развиват свой собствен бизнес чрез сключване на договори за партньорство.

Стажантски програми

Ние вярваме, че една от задачите на българския бизнес е да подкрепи младите хора и да им даде възможност за развитие и реализация в страната. Затова от 2013 г. стартирахме програмата „Спиди търси таланти“, която предлага възможност за професионално развитие на млади хора - обучение, добра стартова заплата, ментор, който да ги напътства, индивидуален план за развитие и постоянен трудов договор. Много от одобрените кандидати по програмата вече заемат мениджърски позиции в компанията.

В партньорство с няколко училища в страната Спиди провежда учебна и производствена практика за обучение бъдещи специалисти в куриерски и логистични професии.

Грижа за клиентите

Основно предизвикателство през 2020 г. беше да се продължи да изпълнява обичайната дейност при запазване здравето на служители и клиенти. Създаде се работна група по мерките за превенция и работа в условията на епидемия, която в кратки срокове прие изключително строги правила за хигиена и превенция срещу разпространение на зарази и процедури за работа при новите условия. Мерките се доказаха като изключително успешни, като не се регистрира повишена заболеваемост, което ни позволява да поддържаме обичайната динамика на работа, без да са застрашени животът и здравето на нашите клиенти.