Опазване на околната среда

Електрически автомобили
и автопарк с намалени
вредни емисии
Разградими
и рециклируеми
опаковки
Рециклиране и
„paperless“
решения
Подкрепа на
екологични
инициативиЕлектрически автомобили и автопарк с намалени вредни емисии

Спиди редовно инвестира в подновяването и поддръжката на леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили с възможно най-ниско ниво на вредни емисии. Aмортизираните превозни средства ежегодно се подменят с нови и модерни такива, като средната възраст на транспортните средства се поддържа в рамките на 3-4 г. 

2013 г. Електрически автомобили Renault Kangoo Zero Emission – смела първа стъпка напред към опазването на околната среда.

2019 г. Първата електрическа триколка в България.

2020 г. Електрическите пакстери на Спиди – екологично решение за доставки в градска среда..

Разградими и рециклируеми опаковки

Спиди непрекъснато се стреми към намаляване на отпадъците и ограничаване на количеството използвани опаковки. За опаковане на пратки се предлагат кашони, пликове от велпапе и пликове от полиетилен с добавка за ускорено разграждане.

Рециклиране и „paperless“ решения

Някои наши отдели, в които работата е свързана с обемна печатна документация, вече разработват и успешно въвеждат Paperless решения за електронно управление на работния процес, с което драстично намаляват използването на печатни материали.

„Speedy Press” е фирменият бюлетин, който от над 15 години информира клиентите и служителите на компанията за новините, събитията, услугите и проектите ни. Ежемесечното издание се печаташе на 100% рециклирана хартия CYCLUSPRINT, а от 2021 г. ще излиза в електронен вид и ще се разпространява онлайн.

Подкрепа на екологични инициативи

Като социално-отговорна компания, през последните години Спиди подкрепя различни инициативи с акцент върху грижата за природата и хората и „зелената идея“ като цяло. Фокус на компанията е ангажираното посрещане на световните екологични нужди, като наши основни приоритети са ефективното използване на енергията, редуциране на замърсяванията и рециклирането.

През 2014 г. Спиди стана член на „Зеления кръг“ на сп. Мениджър, който обединява социално отговорни компании в областта на опазването на околната среда.