Икономическа отговорност


Ценова
политика

Разширяване на
офисната мрежа

Атрактивни услуги
и гъвкави решения
Подобряване качеството
на клиентското
обслужванеЦенова политика

Спиди създава дългосрочни стратегии с измерими ползи за клиенти, партньори и потребители. Поддържането на ниски цени за доставка офис/автомат – офис/автомат е част от ангажираността на Спиди като социално отговорна куриерска компания, в чиято мисия е заложена целта да предлага продукти и услуги с прозрачност и яснота при ценообразуването с грижа и гарантирана бизнес почтеност към клиентите си.

Разширяване на офисната мрежа

Куриерските услуги се развиват с темпове значително над тези на икономиката, затова Спиди непрекъснато инвестира в изграждането на логистичен и професионален капацитет и търси икономическо най-изгодното логистично решение на клиентите. С тази цел, компанията изгради широка мрежа от офиси, които са предпочитан канал на индивидуалните получатели.

Атрактивни услуги и гъвкави решения

Дългосрочните цели на компанията са предоставяне на качествена услуга, гъвкави решения и конкурентна цена за предлаганото качество. Непрекъснато се работи и в посока предлагането на атрактивни услуги, като същевременно се търси възможност клиентите безпрепятствено да се ориентират в предлагания микс от услуги и начина на тяхното тарифиране. Новите услуги, които компанията развива, са в посока удовлетворяването на клиентските нужди в посока удобство и предвидимост при получаване на поръчаните пратки, гъвкавост при управлението на пратките, допълнителни услуги и функционалности спрямо изискванията на пазара и потребителите.

Подобряване качеството на клиентското обслужване

Основен фокус на Спиди е подобряването на клиентското обслужване. За новите клиенти се отделя допълнителен ресурс, който позволява по-бързо да се запознаят с възможностите на обслужващите системи, да се възползват максимално от предлаганите услуги. Спиди подсилва капацитета на звената за обслужване на клиентите, като същевременно въвежда показатели за следене на качеството на клиентското обслужване. Тези мерки подобряват комуникацията с клиентите и съкращават времето за отговор на клиентските запитвания. Нашите клиенти имат възможност за бърза обратна връзка за нивото на удовлетвореност.