Корпoративна устойчивост


Спиди вярва, че бизнесът трябва да поема задължения не само в рамките на финансовото развитие и условията на труд, а и като се грижи за подобряване на обществените условия за живот, подпомага развитието на младите хора и опазва околната среда.

Като социално-отговорна компания през последните години Спиди успешно реализира серия от инициативи с акцент върху грижата за природата и хората, образованието, младежкия спорт и „зелената идея“ като цяло.

Мениджмънтът на Спиди разглежда развитието на корпоративната устойчивост като своя основна цел, заложена във фирмената ценностна система.

За Спиди корпоративната устойчивост е съвременен бизнес подход, който формулира дългосрочни стратегии в социално, екологично и икономическо измерение и създава ползи за клиенти, служители и потребители, като доставя продукти и услуги с отговорна грижа за хората, ресурсите и околната среда.ИСТОРИЯ И ДЕЙНОСТ

Спиди е най-голямата българска компания за куриерски и пощенски услуги. Основана през 1998 г., компанията се развива до корпоративна структура с над 1500 човека персонал и над 1000 транспортни средства. Логистичната мрежа на Спиди покрива 100% от територията на страната с над 500 офиси и автомати и извършва доставки както в България, така и в чужбина, благодарение на партньорството с DPD – най-голямата мрежа за сухопътни доставки в Европа.
През годините куриерските и логистичните услуги на Спиди се превръщат в синоним на бързина, сигурност и качество. Спиди е първата българска куриерска компания, внедрила система за управление на качеството и сертифицирана по ISO 9001:2015. През ноември 2012 г. Спиди излиза на Българската фондова борса, с което става първата компания в бранша с публичен статут.


1 528 служители

441 офиса

76 АПС  

1 085 автомобила